Pogoji poslovanja

Dogovor med SME d.o.o., Vodnikova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija (kot  “Najemodajalcem”) in najemnikom (kot “Najemnik”)

 1. Pregled opreme: Najemnik je pregledal vso opremo najemodajalca in ugotovil, da je združljiva ter v dobrem mehanskem in fizičnem stanju. Kakršnakoli obstoječa škoda je bila izpostavljena iz označena. Če najemnik ne pregleda opreme, se najemnik odpove pravici kasnejšega spora o neustreznosti opreme in s tem sprejme vso opremo, kot jo je pripravil najemodajalec. Najemnik ima 12 ur časa, da obvesti najemodajalca o kakršni koli težavi z opremo, sicer se bo štelo, da je v dobrem delovnem stanju in brez napak. Najemodajalec ne bo priznal kakršnih koli težav, prijavljenih po začetku najema ali ob vračilu opreme.
 2. Vračilo opreme: Najemnik se strinja, da bo vso opremo vrnil v istem mehanskem, fizičnem in kozmetičnem stanju. V celodnevni najem je obračunano tudi čiščenje opreme, razen v primerih, ko mora opremo očistiti tretja oseba, v tem primeru bo vse stroške kril najemnik, vključno s stroški prevoza in najema, dokler oprema ni vrnjena Najemodajalcu. Opremo je treba vrniti na sedež podjetja oziroma na točko, kjer je bila ta prevzeta, razen v primerih ko se najemnik in najemodajalec dogovorita drugače.
 3. Izbira in delovanje opreme: Najemnik je izključno odgovoren za namestitev, nastavitev, testiranje in delovanje vse opreme in končnih rezultatov. Najemodajalec lahko svetuje pri izbiri opreme, ni pa obvezan omejevati obseg najema. Najemodajalec ne odgovarja za opremo, če najemnik ni najel vseh kosov opreme, potrebnih za nemoteno delovanje.
 4. Uporaba opreme: Najemnik se strinja, da je sam odgovoren za uporabo najete opreme in da Najemodajalec nikakor ni odgovoren za pripravo, zagotavljanje priročnikov, navodil ali izobraževanja o uporabi opreme ali spretnostih video in avdio produkcije.
 5. Lastništvo opreme: Najemnik potrjuje, da najeta oprema v celoti ostaja last Najemodajalca in da na njej nima nobenih zahtevkov. Najemodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine najem in prevzame opremo, če je na zahtevo ne vrne, brez plačila ali odškodnine.
 6. Najemnina: Najemnik se strinja, da bo plačal najemnino za celotno obdobje, ko je oprema odsotna od Najemodajalca, in jo vrnil pred koncem obdobja najema. Najemnik bo plačal celodnevno tarifo za dan, ko oprema ni vrnjena, z minimalno ceno dodatnega polnega dneva.
 7. Odpovedi: Odpovedi se lahko izvedejo največ 24 ur pred začetkom najema. Za odpovedi, ki so manj kot 24 ur pred obdobjem najema, se lahko zaračuna strošek 50 % skupne cene najema. Najemodajalec ima pravico prekiniti pogodbo brez odpovednega roka, če najemnik tudi po opozorilu ne spoštuje pogojev te pogodbe. Obe stranki se lahko kadarkoli dogovorita za prekinitev pogodbe. 
 8. Sprejem vračila: Sprejem vrnjene opreme s strani Najemodajalca ne pomeni zaključka najemne pogodbe niti opustitve zahtevka do najemnika. Vso opremo najemodajalec pregleda v razumnem obdobju, preden se pogodba lahko šteje za sklenjeno.
 9. Podaljšanje obdobja najema: Najemnik ne sme podaljšati obdobja najema brez neposrednega dovoljenja Najemodajalca. 
 10. Stroški najema: Stroški najema temeljijo na času, ko oprema zapusti prostore Najemodajalca, ne pa na času, ki ga porabi ali ima najemnik. Konec obdobja najema s strani najemnika se določi na točki, ko so vsi predmeti na pogodbi vrnjeni v popolnem delovnem stanju, brez poškodb ali napak in jih preveri Najemodajalec, ne glede na datum ali fizično vrnitev h Najemodajalcu. Za najemne, vrnjene pred načrtovanim koncem obdobja najema, Najemodajalec ne vrača stroška najema, razen če pisno potrdi drugače.
 11. Izterjava opreme in dolgov: Najemnik se strinja, da bo Najemodajalec plačal vse stroške, ki nastanejo zaradi izterjave opreme ali neporavnanih dolgov, vključno, in ne omejeno na sodne stroške in pravne stroške.
 12. Dodatni stroški: Najemnik se strinja, da pooblasti Najemodajalca, da bremeni njegovo kreditno kartico za morebitne dodatne stroške, vključno, vendar ne omejeno na popravilo opreme, zamudne stroške ali stroške zamenjave.
 13. Tveganje in odgovornost: Najemnik se strinja, da bo prevzel vso tveganje in odgovornost za najeto opremo, vendar ne omejeno na izgubo, krajo, izginotje, prah, fizične poškodbe, poškodbe zaradi vode ali elektrike. Najemnik se strinja, da bo zaščitil opremo pred vsemi elementi, vključno, a ne omejeno na vročino, mraz, dež, vodo ali prah. V primeru, da je oprema vrnjena s kakršnimikoli okvarami, težavami ali poškodbami, kozmetičnimi ali drugimi, se najemnik strinja, da bo plačal kakršna koli popravila, čiščenje, izgube ali zamenjave, kozmetične ali druge, za ali za najeto opremo, kot tudi navedeno najemnina na dan med popravilom ali zamenjavo, kot tudi morebitni stroški pošiljanja ali prevoza.
 14. Manjkajoča oprema: V primeru, da katerikoli del najete opreme ni vrnjen, ne glede na vzrok, bo najemnik v 48 urah po koncu obdobja najema plačal celotno vrednost priporočene maloprodajne cene proizvajalca manjkajoče opreme Najemodajalcu skupaj z vsemi se stroški pošiljanja kot tudi stroški sedmih dni najema ali dejanski čas za zamenjavo opreme, kar predstavlja višjo vrednost.
 15. Omejitev odgovornosti: Najemnik bo opremo uporabljal na lastno odgovornost. Najemodajalec v nobenem primeru ne bo odgovoren za kakršnokoli izgubo, škodo, odgovornost, okvaro medijev, zaustavitev dela, težave ali nezdružljivost opreme z najeto opremo, niti Najemodajalec ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo na najemnikovi opremi, neomejeno na nezdružljivost.
 16. Omejitev odškodnine: Omejitev kakršnekoli odškodnine proti Najemodajalcu je omejena na vrednost vseh denarnih sredstev, ki jih najemnik plača Najemodajalcu.
 17. Plačilo: Vsi najemi zahtevajo celotno plačilo s strani najemnika pred prevzemom opreme.
 18.  Prevozništvo: V primeru transporta, pošiljanja ali dostave opreme se najemnik strinja, da sprejme vsa tveganja, stroške, zavarovanje in odgovornost za opremo med transportom, ne glede na to, katera stranka je poskrbela ali nosi opremo. Čas prevoza se šteje kot čas najema med obdobjem najema in najemnik se strinja, da bo plačal vse dni, ko je oprema odsotna.
 19. Uporaba opreme zunaj območja države: Najemnik se strinja, da opreme ne bo uporabljal zunaj območja države brez predhodnega soglasja Najemodajalca in sprejema vsa tveganja za opremo, ki se pokvari ali ne deluje zunaj območja države, vključno z neomejenimi stroški zamenjave, dodatnimi stroški najema, izgubljenim časom in prevozom oz. stroški kurirske službe v primeru menjave ali zamenjave, vendar ne omejeno nanje.
 20. Podnajem: Najemnik ne sme oddajati najete opreme v podnajem. Če to stori, se strinja s plačilom petkratne cene najema.
 21. Znamčenje: Najemnik ne Najemodajalec odstraniti kakršnega koli žiga (nalepk) z najete opreme ali nanesti lastnega žiga.
 22. Osebni dokument: Najemnik mora ob prevzemu oddati osebni dokument.
 23. Pravica do zavrnitve storitve: Najemodajalec si pridržuje pravico, da zavrne najem in/ali odstopi od pogodbe najkasneje do točke fizične predaje. Najemodajalec ne odgovarja za kakršnekoli stroške, ki bi najemniku nastali zaradi te spremembe oziroma odstopa od pogodbe.
 24. Celotni dogovor: Ta dokument je celotna pogodba med obema stranema, morebitne dodatne pogoje najema pa določi Najemodajalec.
 25. Pravo: Stranki bosta spore reševali sporazumno, sicer pa se dogovorita za uporabo prava Republike Slovenije in pristojnost sodišča v Ljubljani

Z najemom opreme pri Najemodajalcu potrjujete, da ste prebrali in razumeli to pogodbo ter se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Če se s temi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne nadaljujete z najemom. Vaša nadaljnja uporaba storitve najema pomeni, da sprejemate te pogoje in določila.

Ti pogoji in določila se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila po naši lastni presoji. O spremembah teh pogojev vas bomo obvestili z objavo na tej spletni strani. Če se s temi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne dostopate do te spletne strani.